رک دیواری 4 یونیت

رک دیواری 4 یونیت اچ پی آسیا

رک دیواری 4 یونیت اچ پی آسیا
تماس بگیرید

رک دیواری 6 یونیت

تولید شده در عمق 45 و 60 سانتی متر

رک دیواری 6 یونیت اچ پی آسیا تولید شده در عمق 45 و 60 سانتی متر
تماس بگیرید

رک دیواری 9 یونیت

تولید شده در عمق 45 و 60 سانتی متر

رک دیواری 9 یونیت اچ پی آسیا تولید شده در عمق 45 و 60 سانتی متر
تماس بگیرید

رک دیواری 12 یونیت

تولید شده در عمق 60 سانتی متر

رک دیواری 12 یونیت اچ پی آسیا تولید شده در عمق 60 سانتی متر
تماس بگیرید

رک ایستاده 27 یونیت

تولید شده در عمق 80،60 و 100 سانتی متر

رک ایستاده 27 یونیت اچ پی آسیا تولید شده در عمق 80،60 و 100 سانتی متر
تماس بگیرید

رک ایستاده 22 یونیت

تولید شده در عمق 80،60 و 100 سانتی متر

رک ایستاده 22 یونیت اچ پی آسیا تولید شده در عمق 80،60 و 100 سانتی متر
تماس بگیرید
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025