Atcom

Atcom AX - 210X اتکام

Atcom AX - 210X اتکام

تماس بگیرید
موجود است

Module VOIP Card ATCOM AX-210X

کارت های FXOیا FXS ماژولار هستند و روی آنها ماژول های FXOیا FXSنصب می شود.از ماژول FXO برای اتصال خطوط آنالوگ مخابرات( PSTN) به سیستم های تلفنی IP استفاده می شود و از ماژول FXS برای اتصال دستگاه تلفن و فکس به سیستم VoIP استفاده می شود.ماژول FXS و FXO از نظر ظاهری هیچ فرقی با هم ندارند ولی عموماً ماژول FXS به رنگ سبز است و ماژول FXO به رنگ قرمز است.

مشخصات فنی
اتکام
2
1
1
نام فایل نوع فایل دریافت
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021